Yangzhou and Jiangyin April 2007
A weekend trip to the City of Yangzhou and Jiangyin.